Při výběru vhodného zakončení podlahy u stěn se řídíme v zásadě třemi hledisky. 
První je estetické - jak bude lišta v kontrastu s podlahou působit? Další je hledisko praktické - jak budou lišty chránit stěny před zašpiněním? A konečně třetím je technické - jak bude lišta ukotvena, případně spojena na koncích a v rozích? A umožní mi lišta například překrytí kabelů jdoucích podél stěn?

Kontaktní formulář